docker安装transmission、qbittorrent、flexget

发布于 11 天前  22 次阅读


安装docker

wget -qO- get.docker.com | bash

transmission

密码默认passwd,可自行修改。下载目录可自行设置。

host模式

docker run -d \
 --name=transmission \
 --net=host \
 -e PUID=1000 \
 -e PGID=1000 \
 -e TZ=Asia/Shanghai \
 -e TRANSMISSION_WEB_HOME=/transmission-web-control/ \
 -e USER=admin \
 -e PASS=passwd \
 -v /data/docker/tr/config:/config \
 -v /data/docker/tr/download:/downloads \
 -v /data/docker/tr/watch:/watch \
 --restart unless-stopped \
 lscr.io/linuxserver/transmission

qbittorrent

默认密码:adminadmin,账号:admin,登陆后 webui 修改。下载目录可自行设置。

host模式

docker run -d \
--name=qbittorrent \
--net=host \
-e TZ=Asia/Shanghai \
-e WEBUI_PORT=8080 \
-v /data/docker/qb/config:/config \
-v /data/docker/qb/download/complete:/downloads \
--restart unless-stopped \
lscr.io/linuxserver/qbittorrent

flexget

docker run -d \
 --name=flexget \
 -p 9011:5050 \
 -v /data/docker/flexget/data:/data \
 -v /data/docker/flexget/config:/config \
 -e FG_WEBUI_PASSWD=GoogleWorld...# \
 -e FG_LOG_LEVEL=info \
 -e TZ=Asia/Shanghai \
 --restart unless-stopped \
 wiserain/flexget